Like this post
shin-maycuatroi:

• Quên riết thành quen =))))))
Like this post
Like this post
Like this post
kushandwizdom:

More pictures here
kushandwizdom:

More pictures here
Like this post
cuong205a:

CÔNG BAO GIỜ CŨNG SƯỚNG HƠN TRỪ 
.
Bảo đảm các bác khi thấy Mỹ dạy cách trừ như trong ảnh, các bác sẽ khùng luôn. 

Tức là với phép tính 325 – 38, thay vì làm như cách chúng ta vẫn làm, chương trình cải cách giáo dục ở Mỹ có tên là Common Core sẽ bày làm ngược, lấy 38 + 2 cho tròn 40; rồi 40 + 60 cho tròn 100; rồi 100 + 200 cho tròn 300; và cuối cùng cộng thêm 25 là bằng 325. Xong rồi họ bắt học trò cộng các con số mới thêm vô để cộng cho tròn (tức 2+60+200+25 = 287). Đó chính là đáp số.

Khùng chưa?

Chẳng lạ gì phụ huynh ở Mỹ đang chửi rủa om xòm. Nhưng nhiều nghiên cứu nói học sinh học theo cách này nhanh hơn và hiểu đúng bản chất vấn đề hơn là học theo cách 5 trừ 8 không được, mượn 10 thành 15.
.
.
.
~ ~ NGUYEN VAN PHU ~~
Like this post
"Ai nói con người không thể thay đổi? Không thể thay đổi là vì không muốn thay đổi."
Hào môn kinh mộng (99 ngày làm cô dâu) | Ân Tầm (via vworm)

(via vworm)

Like this post
cityneonlights:

☀ cityneonlights ☀
oliviawhen:

foxadhd:

What a beautiful day.

My relationship with spring.
+